Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 12/2016 z 31.03.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki przez jednego z Akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w treści załączonego zawiadomienia – w punkcie 2 – najprawdopodobniej wystąpiła oczywista omyłka pisarska: liczba posiadanych akcji Spółki przed dokonaniem transakcji powinna wynosić 2 243 066 sztuk (nie zaś: 22 243 066 sztuk).

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu
Pliki do pobrania:
pdf zawiadomienie_31_03_2016_lo2.pdf PDF (300.18 KB)

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez jednego z Akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w treści załączonego zawiadomienia – w punktach 1 oraz 3 – najprawdopodobniej wystąpiła oczywista omyłka pisarska: liczba nabytych akcji Spółki przez AAW III Sp. z o.o. powinna wynosić 2 243 066 sztuk (nie zaś: 22 243 066 sztuk).

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu