Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 16/2016 z 25.04.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 kwietnia 2016 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu