Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 19/2016 z 29.04.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

Ponadto Zarząd ATM S.A. informuje, że projekty uchwał załączone do niniejszego raportu są zgodne z treścią żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu