Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 02/2016 z 04.03.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Mirosław Panek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ATM S.A. Powodem rezygnacji jest powołanie Mirosława Panka na inne stanowisko. Mirosław Panek pełnił dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.

podpisy:
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu
Mateusz Boguta – Prokurent