Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 21/2016 z 05.05.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez jednego z Akcjonariuszy.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu