Zmiany w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 22/2016 z 10.05.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • ustalenia liczby członków Zarządu Spółki na trzech,
  • odwołania Pana Dariusza Terleckiego z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki z dniem 10 maja 2016 roku,
  • odwołania Pana Jacka Krupy z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki z dniem 10 maja 2016 roku,
  • powołania Pana Sylwestra Biernackiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dniem 10 maja 2016 roku,
  • powołania Pana Roberta Zaklika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 1 czerwca 2016 roku,
  • powołania Pana Tomasza Galasa na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansów z dniem 16 maja 2016 roku.

Pan Sylwester Biernacki posiada blisko 10-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu operatorem data center i punktu wymiany ruchu internetowego oraz 20-letnią praktykę w zakresie Internetu i sieci telekomunikacyjnych.
Swoją karierę rozpoczynał w roku 1995 od pracy w jednym z pierwszych ISP w Polsce (PDI Sp. z o.o.), a następnie od roku 1999 wdrażał dostęp do Internetu w sieci Aster. Jednocześnie od roku 2000 budował Warsaw Internet Exchange, a w roku 2006 stworzył i zarządzał spółką PLIX — Polish Internet Exchange — największym w Polsce punktem wymiany ruchu obsługującym ponad 40% ruch polskich operatorów. Od 2009 r. w ramach PLIX budował serwerownie w Warszawskim budynku LIM/Marriott — w chwili obecnej spółka ta posiada tam blisko 1200 m2 serwerowni. W 2013r. spółka została sprzedana do lidera rynku data center w Europie — spółki TelecityGroup. Podczas swojej pracy zawodowej wielokrotnie reprezentował spółkę na zagranicznych forach i przemawiał na wielu branżowych konferencjach w Polsce i poza jej granicami.
Pan Sylwester Biernacki jest z wykształcenia inżynierem informatyki, ukończył Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie.

Pan Robert Zaklika jest absolwentem studiów Executive MBA IAE AIX-EN-Provence Graduale School Of Management, Uniwersytetu Gdańskiego oraz GFKM. Ukończył Wyższą Szkołę Menadżerską z tytułem Magistra oraz Wyższą Szkołę Zarządzania w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach w branży telekomunikacyjnej, bankowej, chemicznej oraz ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w transformacji i wdrożeniach zmian w organizacji, w zakresie redukcji kosztów operacyjnych i osiągniecia wysokiej efektywności zarówno operacyjnej jak i sprzedażowej, zwiększając tym samym wartość spółek, w których pracuje. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży detalicznej, w zakresie zarządzania siecią dystrybucyjną, z wymiernymi sukcesami uwidocznionymi w znaczącym wzroście przychodów, przy optymalnych kosztach operacyjnych, co w konsekwencji przekładało na osiągnięcie wysokich zysków i realizacji celów. Przedsiębiorczy i kreatywny lider potrafiący umiejętnie przygotować organizację na zmiany i wspólnie z nią je wdrożyć.
W ostatnim czasie był liderem transformacji kosztowej w T-Mobile Polska, gdzie skutecznie rozpoczął program transformacji, który jest obecnie kontynuowany. W roku 2015 z sukcesem odpowiadał w grupie Netia za proces restrukturyzacji i wdrożenia zmian operacyjnych, zajmując stanowisko Dyrektora ds. Operacji. Był jednym ze 100 menadżerów tworzących od podstaw Alior Bank SA, odpowiadając za część Logistyczno-operacyjną, jak również za stworzenie dwóch ośrodków przeliczeniowych Data Center Banku, zajmując Stanowisko Dyrektora Departamentu Logistyki. Z ramienia Banku zajmował również stanowisko Wiceprezesa Spółki Polbita Sp. z o.o., w której odpowiadał za restrukturyzację kosztową i zarządzanie siecią sprzedaży sklepów „Drogeria Natura”. W swojej karierze zawodowej zajmował się również konsolidacją spółek transportowych grupy PKN Orlen na południu Polski. Ponadto zasiadał w kliku Radach Nadzorczych spółek z grupy Netia oraz PKN Orlen SA.

Pan Tomasz Galas ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School uzyskując tytuł Master of Science in Business. W latach 1996-1997 pracował jako menadżer w ZWUT S.A./Siemens, następnie w latach 1997-1999 jako Dyrektor Finansowy w Telepage S.A. W latach 1999-2014 był związany z grupą telekomunikacyjną GTS, w której pełnił różne funkcje w organach spółek Grupy, operacyjnie będąc odpowiedzialnym za jej finanse.

Wszystkie powołane do Zarządu osoby oświadczyły, że na dzień objęcia funkcji:

nie prowadzą działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto nie występują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Mateusz Boguta — Prokurent
Andrzej Stella-Sawicki — Prokurent