Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 23/2016 z 30.05.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kingi Stanisławskiej rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona z dniem odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad będzie zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji podano powody zawodowe.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych