Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 26/2016 z 30.05.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Domagałę.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 30 maja br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na pięciu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Misztala.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wyżej wymienionych sprawach weszły w życie z chwilą podjęcia.

Życiorys Pana Piotra Misztala zamieszczony został poniżej.

Piotr Misztal
Pan Piotr Misztal jest Partnerem i jednym z właścicieli Value4Capital – firmy private equity inwestującej w spółki średniej wielkości w Europie Środkowej. Z branżą private equity jest związany od 1998 roku, kiedy to tworzył warszawskie biuro Riverside Europe Partners LLC. W kolejnych latach był odpowiedzialny za wszystkie obszary działalności firmy oraz był członkiem komitetu inwestycyjnego, gdzie aktywnie brał udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących spółek portfelowych w Polsce i Europie.
W 2007 roku dołączył do SGAM Eastern Europe Fund, w którym jako partner i członek komitetu inwestycyjnego odpowiadał za transakcje w Polsce i regionie.
Posiada tytuł Diploma in Business Administration uzyskany w Canadian International Management Institute oraz tytuł Master of Science w dziedzinie International Relations z Moscow State Institute for Internationals Relations.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Misztal:

nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych