Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2015

Raport bieżący 27/2016 z 31.05.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2015. Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych