Wybór Prezesa Rady Nadzorczej oraz zmiana Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 28/2016 z 02.06.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wybrała na nowego Prezesa RN Pana Tadeusza Czichona, zaś na nowego Zastępcę Prezesa RN – Pana Macieja Kowalskiego. Poprzedni Prezes RN – Pani Kinga Stanisławska – złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka RN w dniu 30 maja br., zaś poprzedni Zastępca Prezesa RN – Pan Jacek Osowski – złożył rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa RN w dniu dzisiejszym.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych