Uzupełnienie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 30/2016 z 03.06.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 5 maja br., Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia od jednego z Akcjonariuszy.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych