Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały do spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 32/2016 z 07.06.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 7 czerwca br., przekazuje w załączeniu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym wniosku od Nationale-Nederlanden OFE.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych