Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący 35/2016 z 30.06.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Galasa dotychczasowego Członka Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu