Zmiana daty publikacji raportu półrocznego ATM S.A. za 1. półrocze 2016 roku

Raport bieżący 37/2016 z 12.07.2016 godz. 13:06

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za 1. półrocze 2016 roku. Zostanie on opublikowany 30 września 2016 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu ATM S.A. za 1. półrocze 2016 roku ustalony był na 26 sierpnia 2016 roku.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu