Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 42/2016 z 07.11.2016 godz. 11:03

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Misztala z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyna rezygnacji nie została podana.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu