Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 43/2016 z 07.11.2016 godz. 11:51

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 7 listopada 2016 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

W związku z faktem, że przed rozpoczęciem NWZ do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Piotra Misztala z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 6. planowanego porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.” (tj. przyjęty został uchwałą NWZ nowy porządek obrad nieuwzględniający ww. punktu).

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu