Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy

Raport bieżący 46/2016 z 29.11.2016 godz. 20:34

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Pliki do pobrania: