Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 54/2016 z 28.12.2016 godz. 16:26

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu