Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 06/2016 z 25.03.2016

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą, która to osoba posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej („Zawiadamiający”) zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Informacje w wyżej wymienionych zawiadomieniach dotyczą:

  • transakcji pakietowych sesyjnych na akcjach ATM S.A., w ramach których Zawiadamiający w dniu 23 marca 2016 roku dokonał sprzedaży 2 145 066 szt. akcji po cenie 9,70 zł/szt.
  • Transakcje przeprowadzone zostały na GPW w Warszawie;
  • transakcji pakietowej sesyjnej na akcjach ATM S.A., w ramach której osoba blisko związana Zawiadamiającym w dniu 23 marca 2016 roku dokonała sprzedaży 98 000 szt. akcji po cenie 9,70 zł/szt. Transakcja przeprowadzona została na GPW w Warszawie.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu