Data Godzina Numer Raport
21.12.2017 16:18 56/2017 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
21.12.2017 15:16 55/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
21.12.2017 15:07 54/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
21.12.2017 15:02 53/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
21.12.2017 14:57 52/2017 Zmiana statutu ATM S.A.
21.12.2017 11:22 51/2017 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.
19.12.2017 19:22 50/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
29.11.2017 20:01 49/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
27.11.2017 21:02 48/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
24.11.2017 19:31 47/2017 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
24.11.2017 19:00 46/2017 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
23.11.2017 20:14 45/2017 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
23.11.2017 20:09 44/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
06.11.2017 19:34 43/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31.10.2017 16:50 42/2017 Informacje o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
24.10.2017 18:42 41/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
23.10.2017 23:48 40/2017 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
17.10.2017 13:36 39/2017 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
12.10.2017 08:25 38/2017 Informacje o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12.10.2017 08:21 37/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
06.10.2017 15:49 36/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
06.10.2017 15:45 35/2017 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.10.2017 17:29 34/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.10.2017 17:25 33/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03.10.2017 19:48 32/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03.10.2017 19:43 31/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14.09.2017 16:54 30/2017 Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
18.08.2017 11:50 29/2017 Stanowisko Zarządu ATM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM S.A. ogłoszonego przez AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2017 r.
04.08.2017 13:27 28/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia
31.07.2017 17:51 27/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19.07.2017 19:25 26/2017 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
06.07.2017 18:26 25/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
04.07.2017 17:58 24/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia aneksu do umowy akcjonariuszy
04.07.2017 16:48 23/2017 Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
04.07.2017 11:55 22/2017 Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej ATM S.A.
03.07.2017 17:07 21/2017 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
20.06.2017 17:21 20/2017 Wybór biegłego rewidenta
31.05.2017 17:11 19/2017 Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
31.05.2017 17:07 18/2017 Zmiany w Zarządzie ATM S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2017
31.05.2017 14:53 17/2017 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
31.05.2017 14:49 16/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31.05.2017 14:41 15/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.05.2017 14:36 14/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
08.05.2017 15:23 13/2017 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
05.05.2017 16:02 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
05.05.2017 15:52 11/2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca pokrycia straty za rok 2016
11.04.2017 17:27 10/2017 Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V.
24.03.2017 16:37 09/2017 Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
01.03.2017 16:47 5k/2017 Korekta raportu bieżącego nr 5/2017 z dn. 31.01.2017
17.02.2017 15:16 08/2017 Zawiadomienie otrzymane od Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej
06.02.2017 23:31 07/2017 Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
31.01.2017 10:36 06/2017 Stanowisko Zarządu ATM SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM SA ogłoszonego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., w dn 12.01.2017
31.01.2017 10:03 05/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
13.01.2017 14:02 04/2017 Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku
12.01.2017 17:32 04/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy
11.01.2017 17:01 03/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
11.01.2017 16:43 02/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
11.01.2017 16:24 01/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.