Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 03/2017 z 11.01.2017 godz. 17:01

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 stycznia 2017 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 30,7 % na NWZ, 25,1% ogółem;
  • MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0) – 8 827 404, 29,8% na NWZ, 24,3% ogółem;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny — 7 153 883 głosów, 24,1% na NWZ, 19,7% ogółem;
  • AAW III Sp. z o.o. – 2 243 066, 7,6% na NWZ, 6,2% ogółem;
    Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 1 579 000 głosów, 5,3% na NWZ, 4,3% ogółem.

podpisy:
Robert Zaklika — Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu