Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku

Raport bieżący 04/2017 z 13.01.2017 godz. 14:02

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 4/2017 poprzez wskazanie, iż zawiadomienie Akcjonariusza dotyczyło umowy, na podstawie której Akcjonariusz uzyskał uprawnienia względem pozostałych stron Umowy spełniające kryteria określone w art. 69b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie, a nie zawarcia jakiegokolwiek porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

podpisy:
Robert Zaklika — Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu