Zawiadomienie otrzymane od Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 08/2017 z 17.02.2017 godz. 15:16

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Akcjonariusza.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu