Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 16/2017 z 31.05.2017 godz. 14:49

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 31 maja 2017 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent