Zmiany w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 17/2017 z 31.05.2017 godz. 14:53

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:
– odwołania Pana Sylwestra Biernackiego z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2017 roku,
– oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sieluka do pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2017 roku.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent