Zmiany w Zarządzie ATM S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2017

Raport bieżący 18/2017 z 31.05.2017 godz. 17:07

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 17/2017 z dn. 31.05.2017 r. informuje, że oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sieluka do pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki ma charakter czasowy, tj. do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent