Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 19/2017 z 31.05.2017 godz. 17:11

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie: Pan Maciej Kowalski (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Tadeusz Czichon oraz Pan Jacek Osowski. Wcześniej zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza ATM S.A.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent