Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Raport bieżący 23/2017 z 04.07.2017 godz. 16:48

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta – Prokurent