Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia aneksu do umowy akcjonariuszy

Raport bieżący 24/2017 z 04.07.2017 godz. 17:58

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia.

podpisy:
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta – Prokurent