Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia

Raport bieżący 28/2017 z 04.08.2017 godz. 13:27

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent