Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 33/2017 z 05.10.2017 godz. 17:25

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu