Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 35/2017 z 06.10.2017 godz. 15:45

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skany otrzymanych w dniu dzisiejszym zawiadomień.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu