Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 39/2017 z 17.10.2017 godz. 13:36

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego ze składu Komitetu Audytu oraz z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona z dniem 16 października 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki informacje o następujących uchwałach Rady Nadzorczej ATM S.A.:

w sprawie powołania do składu Komitetu Audytu Pana Łukasza Wierdaka;
w sprawie powołania na Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Jacka Osowskiego.

Obie wyżej wymienione uchwały zostały podjęte z datą wejścia w życie w dniu 16 października 2017 roku.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu