Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Raport bieżący 45/2017 z 23.11.2017 godz. 20:14

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienia, których treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu