Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 47/2017 z 24.11.2017 godz. 19:31

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu