Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 50/2017 z 19.12.2017 godz. 19:22

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że otrzymał informację o rezygnacji Pana Tomasza Czechowicza z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem w dniu dzisiejszym.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu