Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 54/2017 z 21.12.2017 godz. 15:07

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2017 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • AAW III Sp. z o.o. — 20 614 089 głosów; 60,5% na NWZ, 56,7% ogółem;
  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów; 26,8% na NWZ, 25,1% ogółem;
  • MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. — 4 000 000 głosów; 11,7% na NWZ, 11,0% ogółem.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu