Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 56/2017 z 21.12.2017 godz. 16:18

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała do Komitetu Audytu Pana Mariusza Grendowicza oraz Pana Tomasza Jacygrada. Pan Mariusz Grendowicz wybrany został Przewodniczącym Komitetu Audytu.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu