Korekta raportu bieżącego nr 5/2017 z dn. 31.01.2017

Raport bieżący 5k/2017 z 01.03.2017 godz. 16:47

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 5/2017 z dn. 31.01.2017. Omyłkowo opublikowany został błędny termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Było:

  • Raport za III kwartał 2017 r. – 30 listopada 2017 r.

Powinno być:

  • Raport za III kwartał 2017 r. – 29 listopada 2017 r.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu