Raporty bieżące z 2018 roku

Data Godzina Numer Raport
24.12.2018 11.52 53/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19.12.2018 14.58 52/2018 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14.12.2018 17.56 51/2018 Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A – uzupełnienie RB 50/2018 z 14.12.2018
14.12.2018 14.43 50/2018 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą programu motywacyjnego oraz przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
14.12.2018 14.31 49/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
31.10.2018 18.58 48/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
31.10.2018 15.09 47/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31.10.2018 14.54 46/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.10.2018 14.43 45/2018 Zmiana statutu ATM S.A.
17.10.2018 14.56 44/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10.10.2018 18.03 43/2018 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
05.10.2018 22.40 42/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
04.10.2018 14.01 41/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03.10.2018 18.03 40/2018 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
03.10.2018 14.54 39/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
02.10.2018 19.25 38/2018 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28.09.2018 17.25 37/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
28.09.2018 17.22 36/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
26.09.2018 15.41 35/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
20.09.2018 20.21 34/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20.09.2018 12.20 33/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
18.09.2018 17.29 32/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18.09.2018 10.16 31/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17.09.2018 17.17 30/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06.09.2018 19.17 29/2018 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku
27.08.2018 12.34 28/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
27.08.2018 12.12 27/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
14.08.2018 22.36 26/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01.08.2018 17.48 25/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
27.07.2018 14.03 24/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17.07.2018 16.39 23/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29.06.2018 12.31 22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
29.06.2018 12.23 21/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
29.06.2018 10.37 20/2018 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
28.06.2018 15.19 19/2018 Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
11.06.2018 13.17 18/2018 Wybór biegłego rewidenta
08.06.2018 17.17 17/2018 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
06.06.2018 17.02 16/2018 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
29.05.2018 16.17 15/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
29.05.2018 15.50 14/2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
10.05.2018 09.39 13/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A. – uzupełnienie RB 12/2018 z 09.05.2018
09.05.2018 20.31 12/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
08.05.2018 13.02 11/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
02.05.2018 11.38 10/2018 Śmierć Członka Rady Nadzorczej ATM S.A.
24.04.2018 14.24 09/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
13.04.2018 14.16 08/2018 Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V.
05.04.2018 21.35 07k/2018 Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
04.04.2018 18.11 07/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
30.03.2018 14.25 06/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21.03.2018 18.23 05/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19.03.2018 16.23 04/2018 Postanowienie Sądu o zmianie Statutu Spółki
20.02.2018 15.01 03/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05.02.2018 16.15 02/2018 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
31.01.2018 19.10 01/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku