Raporty bieżące z 2019 roku

Data Godzina Numer Raport
10.12.2019 16.54 34/2019 Informacje o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
13.11.2019 16.03 33/2019 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
30.09.2019 19.49 32/2019 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30.09.2019 12.27 31/2019 Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
08.08.2019 16.59 30/2019 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
26.07.2019 16.24 29/2019 Wybór biegłego rewidenta
01.07.2019 15.31 28/2019 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
01.07.2019 12.33 27/2019 Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
28.06.2019 12.55 26/2019 Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
28.06.2019 12.53 25/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28.06.2019 12.44 24/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13.06.2019 12.57 23/2019 Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron
13.06.2019 10.11 22/2019 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10.06.2019 10.49 21/2019 Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
05.06.2019 15.26 20/2019 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
31.05.2019 09.58 19/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
23.05.2019 12.19 18/2019 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
20.05.2019 19.05 17/2019 Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
20.05.2019 18.05 16/2019 Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
18.04.2019 17.36 15/2019 Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
18.04.2019 14.56 14/2019 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
05.04.2019 15.47 13/2019 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
04.04.2019 13.44 12/2019 Rejestracja przez sąd zmiany statutu ATM S.A.
02.04.2019 15.54 11/2019 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
01.04.2019 19.17 10/2019 Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
20.03.2019 11.05 09/2019 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
19.03.2019 13.58 08/2019 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany osób uprawnionych z programu motywacyjnego
19.03.2019 12.56 07/2019 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
25.02.2019 10.32 06/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
25.02.2019 10.28 05/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
25.02.2019 10.25 04/2019 Zmiana statutu ATM S.A.
05.02.2019 11.55 03/2019 Rejestracja przez sąd zmiany statutu ATM S.A.
28.01.2019 14.20 02/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
25.01.2019 14.20 01/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku