Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący 01/2020 z 31.01.2020 r. godz. 09.11

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty kwartalne:

  • Raport za I kwartał 2020 r. — 29 maja 2020 r.
  • Raport za III kwartał 2020 r. — 27 listopada 2020 r.

Raport półroczny za I półrocze 2020 r. — 11 września 2020 r.
Raport roczny za 2019 rok — 30 kwietnia 2020 r.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. nie będzie publikował raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu