Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o zakończeniu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę

Raport bieżący 03/2020 z 10.03.2020 r. godz. 11.14

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd spółki ATM S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od większościowego akcjonariusza Spółki AAW III Sp. z o.o. („AAW”) informację o zakończeniu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę.

Zgodnie z otrzymaną informacją, decyzja AAW wynika z przekazania przez Spółkę szacunkowych wyników za 2019 rok potwierdzających przekroczenie przez Spółkę budżetu za 2019 rok, a także ze zwiększenia dynamiki rozwoju rynku, które wynika m.in. z lokalizacji w Polsce stref dostępu (availability zone) największych dostawców rozwiązań chmurowych na świecie.

W związku z powyższym Spółka opracowała plan rozbudowy kampusu data center przy ul. Grochowskiej o kolejne 4,500 metrów kwadratowych powierzchni IT. Całkowita wartość procesu inwestycyjnego szacowana jest na ponad 160 M PLN.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu