Postanowienie Sądu o zmianie Statutu Spółki

Raport bieżący 04/2018 z 19.03.2018 r. godz. 16.23

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące rejestracji w dniu 14 lutego 2018 roku zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 grudnia 2017 roku. Treść uchwalonych zmian w Statucie ATM S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu