Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 05/2018 z 21.03.2018 r. godz. 18.23

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienie, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu