Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący 05/2020 z 21.04.2020 r. godz. 15.37

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Według pierwotnego planu Emitenta raport roczny za 2019 rok miał być opublikowany w dniu 30 kwietnia 2020 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu