Zmiany w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 07/2019 z 19.03.2019 r. godz. 12.56

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Sławomir Koszołko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Ponadto w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Daniela Szcześniewskiego do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dniem 19 marca 2019 roku.

Pan Daniel Szcześniewski związany jest z rynkiem telekomunikacyjnym od 15 lat. Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i marketingu budowane w międzynarodowych firmach. Swoją karierę rozpoczął w Energis Polska zajmując się zarządzaniem produktami ICT. Kontynuował karierę w GTS Energis, a następnie GTS Poland, gdzie pełnił rolę dyrektora działu zarządzania produktami. Odpowiadał za tworzenie strategii sprzedażowej i produktowej, opracowywanie i wdrażanie strategii wzrostu wartości klientów, tworzenie i realizację budżetów przychodowych. Współtworzył sukces umiędzynarodowania biznesu GTS Central Europe. Aktywnie uczestniczył w procesach integracji produktów i kanałów sprzedaży po przejęciu GTS Central Europe przez Deutsche Telekom. Ostatnie lata spędził w T-mobile gdzie odpowiadał za marketing i zarządzanie segmentem korporacji, dużych firm i sektora MŚP. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu strategii go-to-market produktów z szeroko rozumianego sektora ICT. Ma 38 lat. Jest absolwentem kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pan Daniel Szcześniewski oświadczył, że na dzień objęcia funkcji:

  • nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu
Mateusz Boguta — Prokurent