Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 07k/2018 z 05.04.2018 r. godz. 21.35

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanej w dniu dzisiejszym od Akcjonariusza korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…). Wyżej wymienione zawiadomienie przekazane zostało przez Emitenta Raportem Bieżącym nr 7/2018 w dniu 04.04.2018 r.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu