Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Raport bieżący 09/2018 z 24.04.2018 r. godz. 14.24

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Według pierwotnego planu Emitenta raport roczny za 2017 rok miał być opublikowany w dniu 30 kwietnia 2018 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu