Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący 11/2019 z 02.04.2019 r. godz. 15.54

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienia, których treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu